Det går inte att nog betona vikten av genomtänkta bakgrunder när du fotograferar. Jag skulle tro att de allra flesta riktigt dåliga bilder som tas, är dåliga på grund av att den som tagit bilden inte tänkt på hur bakgrunden sett ut.

En enhetlig bakgrund blir ofta bättre än en rörig. Med för mycket detaljer och saker som händer i bakgrunden blir det svårt för betraktaren att se vad det är du vill kommunicera med din bild. Det blir helt enkelt svårt att veta vad det är man ska titta på. Genom att se till så att bakgrunden inte tar för mycket uppmärksamhet från huvudobjektet i bilden ser du till att din bild blir lätt att ”läsa av”.

Det är också viktigt att du tänker på att du kan röra dig och flytta omkring både saker och personer innan du tar din bild. Ska du ta ett porträtt och du placerar din modell intill en soptunna skulle jag vilja hävda att den bilden inte kommer att bli så bra (såvida du nu inte vill porträttera en renhållningsarbetare i hens naturliga miljö, och soptunnan är en viktig del av det du vill kommunicera med din bild).

Istället för att stå stilla precis där du står, och låta din modell stå där hen står är det viktigt att du ”ser” bilden innan du tar den och att du rör dig så att du får den opimala bilden. Du har alltid möjlighet att förändra en bakgrund/din bild så att den blir bättre:

  • Du kan flytta dig (så att soptunnan inte blir med i bild)
  • Du kan flytta modellen (så att soptunnan inte blir med i bild)
  • Du kan flytta på soptunnan (så att den inte blir med i bild)

Du måste inte ha tillgång till en studio med helt vita väggar – det går nästan alltid att hitta tillräckligt neutrala bakgrunder där du befinner dig. Flytta undan saker och tänk dig för. Sjöar, gräsmattor, väggar, gardiner, draperier, tyg, kläder, möbler, sand, asfalt, dörrar o sv fungerar bra som bakgrunder och kommer att hjälpa dig att kommunicera/visa det du verkligen önskar. På så sätt kommer dina bilder att upplevas som ”bättre” eftersom betraktaren inte behöver leta efter det som är viktigt i bilden.