Tänk alltid på vad det är du vill visa i ditt fotografi. Vad vill du att betraktaren ska se och känna när hen tittar på din bild?

Något man ofta glömmer är att det ibland (ofta) kan vara en bra idé att fotografera detaljer istället för helhet.

Bilderna nedan är ett bra exempel på detta. Jag vill visa de vackra tygkassarna i min bild, och istället för att ta med en stor del av rummet där de hänger kan jag välja att gå nära och låta påsarna bli det viktiga i bilden. På så sätt gör jag det lättare för betraktaren att se det jag vill att hen ska se.

Att fotografera handlar om kommunikation. Du kommunicerar alltid någonting när du visar en bild för någon annan. Du vill alltid säga/visa något med dina bilder, och det är viktigt att du är tydlig och tänker på hur du komponerar dina bilder, så att du verkligen kommunicerar det som du önskar (och inte något helt annat).

Här är fler exempel på bilder där jag valt att visa detaljer istället för helhet. Tänk på att det inte alltid ens är nödvändigt att ta med hela objektet du fotograferar. Det räcker ofta med att en liten bit av det finns med i bilden. Genom att utesluta en del kan din bild bli mer spännande och dynamisk.