Komposition

När du vill skapa en tilltalande och ”bra” bild är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till, det som kallas komposition. Komposition handlar om vad du tar med i din bild, var du placerar det i bilden och hur delarna i din bild samverkar med varandra för att skapa en helhet.

Tredjedelsregeln

Det finns flera olika ”knep” att ta till då det gäller komposition, och då du vill skapa starka, talande bilder. Ett av de ”knepen” kallas tredjedelsregeln och visar tydligt var i bilden du bör placera det som är viktigt.

Tredjedelsregeln handlar kort och gott om att du (i tanken eller med hjälp av linjer i din kamera) placerar ut två lodräta och två vågräta linjer i din bild så att den delas in i nio lika stora delar.

 

Det som är viktigt i din bild ska, enligt denna kompositionsteknik, hamna i någon av skärningspunkterna (eller i alla fall nära). T ex en ensam blomma, som här:

Eller din modells ena öga, som här:

Genom att placera blomman eller ögat i en av punkterna kommer bilden att bli mer dynamisk och intressant att titta på. Hade flickan i bilden ovan varit placerad i mitten av bilden hade den upplevts som mer statisk och tråkig. Jämför gärna bilderna här nedan och se vilken av dem du föredrar:

Tredjedelsregeln kan också, med fördel, tillämpas när man fotograferar t ex naturvyer. Då kan man tänka på att placera horisonten nära en av de horisontella linjerna istället för på mitten. Du väljer då alltså att antingen ta med lite mer av himlen eller lite mer av marken, som här:

I den här bilden ser du att både horisonten OCH de båda barnen (som är bildens huvudpersoner) är placerade ”rätt” enligt tredjedelsregeln.

Även i bilder som är tagna ”på höjden” kan man förstås tillämpa tredjedelsregeln:

 

På den här bilden tittar modellen ”ut ur bilden”, det vill säga tomrummet som uppstår när man komponerar sin bild enligt tredjedelsregeln finns åt samma håll som modellen ”har sin blick”. På så sätt skapas rymd och öppenhet, medan en bild som skärs av framför modellens blick upplevs som sluten och stympad. Se exempel nedan. Visst blir det två helt olika bilder, med två helt olika uttryck (även om båda är komponerade enligt tredjedelsregeln)!?

Ingen regel

Naturligtvis är tredjedelsregeln ingen ”regel” (trots att den heter så). Du ska bara se den som ett hjälpmedel för att skapa intressanta och tilltalande foton. Har du tredjedelsregeln i bakhuvudet när du fotograferar kommer du garanterat att förbättra dina bilder, och du kan också själv välja när du tycker att det passar att använda den och när det inte gör det. Allt handlar till syvende och sist om vad just du vill med din bild och vad du vill att den ska kommunicera.

Ibland vill man inte alls placera det viktiga i bilden enligt tredjedelsregeln. Ibland vill man istället ha det precis i mitten av bilden, som här:


Här är det ju istället en symmetri i bilden man är ute efter, och då är det ju istället viktigt att modellen hamnar precis mitt i.

Det är förstås ingen slump att just den här bilden är komponerad just så här, utan den är det efter ett väldigt medvetet val. Medvetna val ger genomtänkta bilder – och därmed också bättre bilder.

 

Är du intresserad av att lära dig mer om komposition (och mycket annat) kan jag varmt rekommendera min online fotokurs.